Entire thing for $2.50? I’m sold!

Entire thing for $2.50? I’m sold!

  1. veggiestash reblogged this from nutrify
  2. sainttaco said: whoa, what! score
  3. agirlrunsingeorgia said: Nice! I’m jealous :)
  4. fitnerd said: That is some gorgeous lettuce!
  5. nutrify posted this